Vilkår - Instruktører

Når du registrerer deg for å bli instruktør på Netthund-plattformen godtar du å overholde disse instruktørvilkårene. Disse vilkårene gjelder i tillegg til våre generelle vilkår for bruk. 

Som instruktør inngår du direkte kontrakter med Netthund (Registrert firmanavn: Oslo Hundetrener Stina Fure).

Retningslinjer for metoder

Vi verdsetter profesjonalitet og kvalitet i vårt instruktørteam – skal du selge hundekurs hos oss, må du følge norske lover og retningslinjer for hundetrening. Utdaterte metoder som bruk av straff og kjefting skal ikke publiseres på denne plattformen.

Utdrag fra Mattilsynet sin nettside HER: «Hunden skal ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger eller belastninger under trening» Innunder dette faller struphalsbånd, rykk i halsbånd, klype, skremme, osv. 

Spesielle vilkår 6 md pilot: 9. august – 31. januar

Målet med pilot-tiden er å sammen med instruktørene:

 • utforme fullstendige vilkår for instruktører og kunder på Netthund
 • utforme en prismodell alle nettkurs på Netthund skal følge
 • utforme pakker for markedsføring og oppsett av nettkurs
 • gjøre nødvendige endringer av tjenesten for at den skal bli bedre

Derfor vil vilkår for bruk kunne endres i denne perioden. Endringer blir varslet vie e-post.

Du må sørge for at:

 • Du gir nøyaktig informasjon om kontoen din og oppdaterer den ved behov.
 • Du eier eller har nødvendige lisenser, rettigheter, samtykker, tillatelser og autoriteter til å tillate Netthund å bruke ditt kursinnhold.
 • Du har de riktige kvalifikasjonene, legitimasjonene og ekspertisen for å undervise i det aktuelle emnet.
 • Du følger Norsk lov om trening av hund.
 • Du følger prismodellen som er satt opp av Netthund.

Du må også garantere at du ikke vil:

 • Dele eller gi upassende, støtende, hatefulle, falske, villedende, unøyaktige eller ærekrenkende innhold eller informasjon.
 • Sende uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, søppelpost, spam eller annen form for oppfordring (kommersiell eller annen) gjennom tjenestene, verken til tjenestene eller til noen brukere.
 • Bruke tjenestene til noe annet formål enn å tilby veiledning, undervisning og instruksjonstjenester til studenter.
 • Delta i aktiviteter som krever at vi skaffer lisenser fra eller betaler royalties til tredjeparter, inkludert offentlig fremføring av musikkverk eller lydopptak.
 • Utgi deg for å være en annen person eller få uautorisert tilgang til en annen persons konto.
 • Forstyrre eller hindre andre instruktører fra å tilby sine tjenester eller innhold. 

Lisens til Netthund

Du gir Netthund rettigheter til å bruke, markedsføre og tilpasse innholdet ditt. Du har rett til å fjerne innholdet ditt når som helst. Netthund kan fortsatt bruke innholdet til markedsføring selv etter fjerning. Du gir Netthund tillatelse til å bruke ditt navn, utseende, stemme og bilde i forbindelse med markedsføring og salg av tjenestene deres.

Tillit og sikkerhet

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innhold, suspendere utbetalinger og/eller utestenge instruktører av hvilken som helst grunn og når som helst, uten forhåndsvarsel, inkludert i tilfeller der:

 • En instruktør eller innholdet ikke overholder våre vilkår (inkludert brukervilkårene).
 • Innholdet ikke oppfyller våre kvalitetsstandarder eller har en negativ innvirkning på studentopplevelsen.
 • En instruktør opptrer på en måte som kan reflektere negativt på Netthund eller føre til offentlig mistillit, forakt, skandale eller latterliggjøring av Netthund.
 • En instruktør benytter tjenestene til en markedsfører eller annen forretningspartner som bryter Netthund sine retningslinjer.

Kundens informasjon

Du samtykker i å ikke bruke kundens informasjon til noe annet formål enn å tilby tjenestene dine til disse kundene på Netthund-plattformen, og du vil ikke be om ytterligere personlige data eller lagre kundens personlige data utenfor Netthund-plattformen. Du samtykker i å erstatte NettHund for eventuelle krav som oppstår som følge av din bruk av studentenes personlige data.

Prising av nettkurs

Pris under pilot-tiden vil settes gjennom et samarbeid mellom Netthund og den enkelte instruktør. Prisen vil settes ut ifra lengde på kurs, oppfølging og tid kunden har tilgang til nettkurset.

7 dager pengene tilbake garanti

Alle nettkurs hos Netthund vil ha en 7 dager pengene tilbake garanti. Hvis kunden ønsker pengene tilbake blir beløpet trukket fra totalen før dine 50% blir utregnet. Hvis kunder gjentatte ganger ønsker pengene tilbake for ditt nettkurs, vil jeg ta kontakt med deg så vi sammen kan se på hvordan nettkurset kan forbedres.

Hvis kunden ber om refusjon etter at du har mottatt betalingen, kan vi enten trekke refusjonsbeløpet fra neste betaling, eller vi kan kreve at instruktøren refunderer beløpet hvis det ikke er tilstrekkelig med betalinger eller inntekt fra instruktørens innhold for å dekke refusjonen.

Kampanjer

Du kan velge om du vil være med i kampanjer Netthund velger å utføre. Disse kampanjene kan øke potensiell inntekt i fremtiden. Du får informasjon om aktuelle kampanjer i Facebook-gruppen for instruktører og på e-post. Det er valgfritt om du ønsker å delta i disse kampanjene.

Betaling

Du vil få 50% av kursprisen som er igjen etter rabatter og eventuelle refusjoner. Din anndel er inkluderer 25% MVA og det er ditt ansvar å registrere og betale MVA til staten. 

Hvis vi endrer betalingsprosenten vil vi gi deg 30 dagers varsel via e-post. Du kan følge med på din inntjening på din side.

MVA

Når du selger nettkurs via NettHund så betaler du for en tjeneste. Summen som står som opptjent på din konto inkluderer 25% MVA. Derfor må du også inkludere 25% MVA i din faktura til oss. NettHund er ansvarlig for å inndrive MVA fra kunden.

Eksempel: du ønsker å ta ut 2000 kr fra din konto. I din faktura til oss skal det stå 1500 kr + 500 kr MVA.

NettHund er ansvarlig for å inndrive MVA fra kunden.

Uttak

Når minimumsbeløpet på kr. 500 er nådd, kan du sende en forespørsel om uttak av pengene inne på dine sider. Vi trenger også en faktura fra deg på samme beløp som forespørselen. Dersom du ikke har eget foretak, kan du bruke faktureringstjenester for privatpersoner. Beløpet skal være inkludert 25% MVA.

Sletting av konto

Ta kontakt ([email protected]) dersom du ønsker å slette din konto. Selv etter at kontoen din er slettet, kan navnet ditt og nettkurset ditt fortsatt være tilgjengelig for studenter som tidligere har kjøpt tilgang til kurset frem til denne tilgangen går ut.

Oppdatering av vilkår

Fra tid til annen kan vi oppdatere disse vilkårene for å klargjøre praksisen vår eller for å gjenspeile nye eller endrede praksiser. Netthund har rett til å endre og/eller gjøre endringer i disse vilkårene når som helst. Hvis det foretas vesentlige endringer, vil vi varsle deg ved å sende en e-post til den adressen som er knyttet til kontoen din. Endringene trer i kraft fra den dagen de blir kunngjort, med mindre annet er oppgitt. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre etter at endringene har trådt i kraft, godtar du disse endringene. Eventuelle reviderte vilkår vil erstatte alle tidligere vilkår.

 •  

Prismodell

Prismodellen vil utformes i løpet av pilotperioden.