Vilkår - Instruktører

Når du registrerer deg for å bli instruktør på Netthund-plattformen godtar du å overholde instruktørvilkårene. Disse vilkårene gjelder i tillegg til våre generelle vilkår for bruk. 

Som instruktør inngår du direkte kontrakter med Netthund (Registrert firmanavn: Oslo Hundetrener Stina Fure).

Retningslinjer for metoder

Vi verdsetter profesjonalitet og kvalitet i vårt instruktørteam – skal du selge hundekurs hos oss, må du følge norske lover og retningslinjer for hundetrening. Utdaterte metoder som bruk av straff og kjefting skal ikke publiseres på denne plattformen.

Utdrag fra Mattilsynet sin nettside HER: «Hunden skal ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger eller belastninger under trening» Innunder dette faller struphalsbånd, rykk i halsbånd, klype, skremme, osv. 

Du må sørge for at:

 • Du gir nøyaktig informasjon om kontoen din og oppdaterer den ved behov.
 • Du eier eller har nødvendige lisenser, rettigheter, samtykker, tillatelser og autoriteter til å tillate Netthund å bruke ditt kursinnhold.
 • Du har de riktige kvalifikasjonene, legitimasjonene og ekspertisen for å undervise i det aktuelle emnet.
 • Du følger Norsk lov om trening av hund.
 • Du følger prismodellen som er satt opp av Netthund.

Du må også garantere at du ikke vil:

 • Dele eller gi upassende, støtende, hatefulle, falske, villedende, unøyaktige eller ærekrenkende innhold eller informasjon.
 • Sende uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, søppelpost, spam eller annen form for oppfordring (kommersiell eller annen) gjennom tjenestene, verken til tjenestene eller til noen brukere.
 • Bruke tjenestene til noe annet formål enn å tilby veiledning, undervisning og instruksjonstjenester til studenter.
 • Delta i aktiviteter som krever at vi skaffer lisenser fra eller betaler royalties til tredjeparter, inkludert offentlig fremføring av musikkverk eller lydopptak.
 • Utgi deg for å være en annen person eller få uautorisert tilgang til en annen persons konto.
 • Forstyrre eller hindre andre instruktører fra å tilby sine tjenester eller innhold. 

Lisens til Netthund

Du gir Netthund rettigheter til å bruke, markedsføre og tilpasse innholdet ditt. Du har rett til å fjerne innholdet ditt når som helst. Netthund kan fortsatt bruke innholdet til markedsføring selv etter fjerning. Du gir Netthund tillatelse til å bruke ditt navn, utseende, stemme og bilde i forbindelse med markedsføring og salg av tjenestene deres.

Nettkurs vs. foredrag

I et nettkurs skjer hovedvekten av læringen gjennom treningsvideoer som viser hund + trener. I et foredrag skjer hovedvekten av læringen gjennom at instruktør forklarer evt. inkludert fremvisning av noen videoer, bilder og tekst. Minst 50% av nettkurset må bestå av treningsvideoer som vises treningen i praksis for at det skal selges som nettkurs. Hvis andelen er lavere, vil det merkes som foredrag og falle inn under en annen prismodell. Se prismodellene her.

For enkelte nettkurs kan det imidlertid være unaturlig å ha overvekt av treningsvideoer sammenlignet med teorivideoer. I slike tilfeller åpner vi for unntak fra denne regelen. Hvis instruktørene mener dette gjelder deres kurs, oppfordrer vi dem til å ta kontakt via e-post til [email protected]. Sammen kan vi vurdere om kurset likevel kan kategoriseres som et nettkurs eller om det passer bedre som et foredrag.

Det vil være mer hensiktsmessig å merke et kurs som nettkurs dersom det inneholder interaktive elementer som oppgaver, quiz, nedlastbare dokumenter, og lignende. Dette vil bidra til å skape en rikere læringsopplevelse for deltakerne på NettHund-plattformen. Eventuelle spørsmål eller behov for ytterligere veiledning kan også adresseres gjennom e-postkontakten nevnt ovenfor.

Tillit og sikkerhet

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innhold, suspendere utbetalinger og/eller utestenge instruktører av hvilken som helst grunn og når som helst, uten forhåndsvarsel, inkludert i tilfeller der:

 • En instruktør eller innholdet ikke overholder våre vilkår (inkludert brukervilkårene).
 • Innholdet ikke oppfyller våre kvalitetsstandarder eller har en negativ innvirkning på studentopplevelsen.
 • En instruktør opptrer på en måte som kan reflektere negativt på Netthund eller føre til offentlig mistillit, forakt, skandale eller latterliggjøring av Netthund.
 • En instruktør benytter tjenestene til en markedsfører eller annen forretningspartner som bryter Netthund sine retningslinjer.

Kundens informasjon

Du samtykker i å ikke bruke kundens informasjon til noe annet formål enn å tilby tjenestene dine til disse kundene på Netthund-plattformen og regnskapsføring. Eks. du kan ikke bruke kundens info til å ta kontakt med kunden (uten at kunden har tatt kontakt med deg først), markedsføring eller deling med andre. Du samtykker i å erstatte NettHund for eventuelle krav som oppstår som følge av din bruk av studentenes personlige data.

Prising av nettkurs

Hos NettHund ønsker vi ikke at instruktører skal konkurrere med hverandre på pris. Derfor har vi satt opp en veiledende prismodell for prising av ditt nettkurs. Du finner prismodellen på denne siden.

7 dager pengene tilbake garanti

Alle nettkurs hos Netthund vil ha en 7 dager pengene tilbake garanti. Hvis kunden ønsker pengene tilbake blir beløpet trukket fra totalen før dine 50% blir utregnet. Hvis kunder gjentatte ganger ønsker pengene tilbake for ditt nettkurs, vil jeg ta kontakt med deg så vi sammen kan se på hvordan nettkurset kan forbedres.

Hvis kunden ber om refusjon etter at du har mottatt betalingen, kan vi enten trekke refusjonsbeløpet fra neste betaling, eller vi kan kreve at instruktøren refunderer beløpet hvis det ikke er tilstrekkelig med betalinger eller inntekt fra instruktørens innhold for å dekke refusjonen.

Kampanjer

Du kan velge om du vil være med i kampanjer Netthund velger å utføre. Disse kampanjene kan øke potensiell inntekt i fremtiden. Du får informasjon om aktuelle kampanjer i Facebook-gruppen for instruktører og på e-post. Det er valgfritt om du ønsker å delta i disse kampanjene.

Utbetaling og salgsdokumentasjon

Du vil få 50% av kursprisen(inkl. mva) etter rabatter og eventuelle refusjoner. Din tilgjengelige saldo finner du på ditt dashbord > Uttak. Når minimumsbeløpet på kr. 500(uten MVA) er nådd, kan du sende en forespørsel om uttak. Samtidig sender du en faktura på det forespurte beløpet til [email protected]. Før din første utbetaling vil vi sende deg en kontrakt som beskriver hva fakturaen må inneholde.

Salgsdokumentasjon finner du på ditt dashbord > Statistikk > Eksporter. 

Hvis vi endrer din prosentanndel vil vi gi deg 30 dagers varsel via e-post.

MVA på nettkurs og foredrag

Et foredrag vil prises med 25% MVA. Nettkurs kan prises både med og uten 25% MVA basert på om nettkurset er selvstudium eller om det inkluderer kommunikasjon mellom deg og studenten.

Se svar fra Skatteetaten 23.09.2023 om hva som avgjør om ditt nettkurs faller inn under MVA kravet eller er unntatt det:

Fra Merverdiavgiftshåndboken om internettbasert undervisning, pkt. 3-5.2:

«Omsetning av nettbaserte læreprogrammer som kun gir enklere, automatiserte tilbakemeldinger til brukerne, vil i utgangspunktet ikke kunne anses som omsetning av en undervisningstjeneste. I disse tilfeller vil elementet av bistand/deltakelse fra tilbyder som oftest være lite og elevens tilegnelse av kunnskap vil i større grad skje gjennom selvstudium. Videre vil spørsmålet om tilbyderen av programmet kan følge elevens progresjon og testresultater med det formål å følge opp eleven og gi tilbakemeldinger underveis ofte kunne være vanskelig i disse tilfellene.»

I disse tilfeller vil elementet av bistand/deltakelse fra tilbyder som oftest være lite og elevens tilegnelse av kunnskap vil i større grad skje gjennom selvstudium. Videre vil spørsmålet om tilbyderen av programmet kan følge elevens progresjon og testresultater med det formål å følge opp eleven og gi tilbakemeldinger underveis ofte kunne være vanskelig i disse tilfellene.

Slike læreprogrammer vil derfor i utgangspunktet måtte anses som avgiftspliktige digitale læringsmidler. Skattedirektoratet har i uttalelsen avgitt 19. mai 2021 pkt. 3.3:

«Nærmere om nettbaserte læreprogrammer» stadfestet ovennevnte, samtidig som man har påpekt at det ikke kan ses bort fra at den teknologiske utviklingen der kunstig intelligens antas å ville spille en mer og mer viktig rolle fremover vil kunne innebære at «nettbaserte læreprogrammer kan være/bli så avanserte at det i realiteten vil være en reell interaksjon mellom programmet og eleven og at programmet derfor i seg selv vil kunne anses som en undervisningstjeneste». Dette vil uansett alltid måtte avgjøres etter en konkret helhetsvurdering der hovedspørsmålet er om det skjer en «formidling av kunnskap».

Så lenge målet er å lære hundeeierne teknikker de kan bruke selv senere, og det foregår en kommunikasjon mellom hundeeier og hundetrener, antar vi at dette vil anses som en undervisningstjeneste som er unntatt merverdiavgiftsplikt. Dersom det er nettbasert læringsprogram, vil altså dette være avgiftspliktig.

Sletting av konto

Ta kontakt ([email protected]) dersom du ønsker å slette din konto. Selv etter at kontoen din er slettet, kan navnet ditt og nettkurset ditt fortsatt være tilgjengelig for studenter som tidligere har kjøpt tilgang til kurset frem til denne tilgangen går ut.

Oppdatering av vilkår

Fra tid til annen kan vi oppdatere disse vilkårene for å klargjøre praksisen vår eller for å gjenspeile nye eller endrede praksiser. Netthund har rett til å endre og/eller gjøre endringer i disse vilkårene når som helst. Hvis det foretas vesentlige endringer, vil vi varsle deg ved å sende en e-post til den adressen som er knyttet til kontoen din. Endringene trer i kraft fra den dagen de blir kunngjort, med mindre annet er oppgitt. Ved å fortsette å bruke tjenestene våre etter at endringene har trådt i kraft, godtar du disse endringene. Eventuelle reviderte vilkår vil erstatte alle tidligere vilkår.

 •