30 dager til bedre kontakt på tur
Om leksjonen

Velkommen! I dette kurset vil du lære øvelser og teori knyttet til å få bedre kontakt med hunden din på tur. Her følger nyttig info om hvordan du bør legge opp treningen fremover:

Noen øvelser går ut på å lære hunden at noen ord betyr visse handlinger. F.eks. kom betyr «kom hit». Noen øvelser går ut på å endre hunden sin atferd uten at vi trenger å be hunden om å gjøre noe. F.eks. hunden vet at det er mer verdi hos oss enn der ute i verden.

For å få til disse varige endringene av atferd må vi trene ofte. Jeg anbefaler at du på hver tur har 2 treningsøkter med 5-10 repetisjoner på hver økt. Vi må også tenke på hvordan vi lærer inn den nye atferden. For de fleste hunder vil det være vanskelig å lære noe nytt når det skjer mye rundt de. Derfor er det 2 dager mellom hver nye øvelse på dette kurset.

Den første dagen med en ny øvelse burde du trene på steder hvor det skjer lite (eks. hjemme eller i hagen), den andre dagen kan du trene på steder hvor det skjer mer (på tur). Det er nemlig hele opplevelsen av treningen som skaper varig endring av atferd, ikke godbitene. Derfor må vi skape denne gode opplevelsen før vi tar med oss treningen på tur.

Er det noen spesielle steder eller hendelser som gjør at hunden din ikke klarer å fokusere? For eksempel når det er andre hunder rundt dere eller når dere er i parken? Da ville jeg ventet til du er 2 uker inn i kurset før du prøver å trene på disse stedene. Når du skal prøve å trene på disse stedene er det viktig at du gjør øvelser hunden kan, at belønningen er VELDIG god og at du fysisk har god avstand mellom din hund og det den reagerer på. Når dette går fint kan du gradvis minke avstanden. 

Opplever du at hunden din plutselig ikke vil ha godbiter? Da kan det være for mange forstyrrelser (miljøet er for vanskelig), øvelsen er for vanskelig eller belønningen er ikke god nok. Er dette tilfellet anbefaler jeg å trene hjemme eller andre miljøer hvor hunden klarer å fokusere eller å trene på enklere øvelser. Deretter kan du gradvis introdusere vanskeligere miljøer. 

Har du spørsmål til din hund sin atferd? Da anbefaler jeg en privattime over nett/telefon eller at vi møtes. Kontakt meg på: [email protected].

Da gjenstår det bare å si: god trening!

0% Fullført